O firmie

Podstawowym zakresem działalności Firmy Ekobonus jest:

  • opracowywanie wycen i kosztorysów budowlanych wszystkich branż, w oparciu o dane rynkowe oraz o KNR (Katalogi Nakładów Rzeczowych).
  • Wykonywanie przedmiarów, w oparciu o projekty budowlane oraz wykonywaniem obmiarów na budowie
  • pomocą w szacowaniu zakresu i harmonogramu prac remontowych i budowlanych – sprawdzanie rzetelności wykonania kosztorysów ofertowych

Firma zajmuje się również:

  • przygotowywaniem dokumentacji przetargowej
  • wykonywaniem opinii budowlanych
  • wykonywaniem inwentaryzacji budynków